Z czego składa się ogłoszenie o zamówieniu publicznym?

Ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pozwala dowiedzieć się podstawowych informacji na temat konkretnego zamówienia. Znajdziemy, więc w nim informacje dotyczące przedmiotu zamówienia, organizatora przetargu, warunków udziału oraz czasu, do jakiego możliwe jest złożenie oferty. Z ogłoszenia dowiemy się także, jakie są kryteria ocen ofert, na jakiej stronie internetowej umieszona jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz czy – i jeśli tak, to w jakiej wysokości – konieczne jest wpłacenie wadium. Tego rodzaju ogłoszenia spotkać można na stronie internetowej firm składających zamówienie, w ich siedzibach, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, o ile przetargi dotyczą zamówień powyżej określonych sum.

Ogłoszenie w postępowaniu przetargowym pozwala dowiedzieć się podstawowych informacji na temat konkretnego zamówieniaZ czego dokładnie powinno składać się prawidłowo sporządzone ogłoszenie? W jego nagłówku powinna zostać umieszczona nazwa zamówienia, jego numer, data jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz informacja o tym, jaki charakter ma dane ogłoszenie – czy jest to zamówienie, zawarcie umowy czy może udzielenie zamówienia. Dalsza część ogłoszenia dzieli się na cztery główne sekcje. W pierwszej sekcji umieszczone są wszystkie informacje związane z danymi kontaktowymi organizatora przetargu, adres jego strony internetowej itp. W sekcji drugiej znajdziemy wszystkie podstawowe informacje na temat przedmiotu danego zamówienia. Zapoznając się z tą częścią ogłoszenia dowiesz się, co jest przedmiotem przetargu, czy zamawiający bierze pod uwagę udzielania w przyszłości zamówień uzupełniających oraz jaki jest rodzaj zamówienia (czy dotyczy no dostaw, usług czy może robót budowlanych). Ponadto znajdziemy tu także informacje dotyczące możliwości złożenia ofert częściowych, czyli takich, które obejmują tylko pewien zakres prac przewidzianych w zamówieniu (pod linkiem: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114873,5016247.html więcej w temacie). Z reguły na końcu tej sekcji umieszcza się informacje o czasie trwania lub terminie wykonania danego zamówienia.

Trzecia sekcja ogłoszenia przetargowego jest najczęściej najbardziej obszerna. Dowiemy się z niej czy konieczne jest wniesienie wadium, jaka będzie jego ewentualna wysokość oraz do kiedy można go wnosić. Warto pamiętać o tym, że formę wniesienia wadium wybieramy sami możemy, więc zdecydować się na wadium w formie gotówki, poręczenia bankowego bądź gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Znajdziemy tu również informacje dotyczące tego, czy wykonawca będzie wypłacał zaliczki na poczet wykonania danego zamówienia, czy może całość wynagrodzenia zostanie wypłacona dopiero po całkowitym zrealizowaniu umowy. W trzeciej sekcji ogłoszenia przetargowego znajdziemy również informacje dotyczące wymagań stawianych przez przetargi. Mogą być one bardzo różne, jednak najczęściej spotyka się wymagania związane z posiadaniem odpowiednich uprawnień (o ile konieczne są one do wykonania zamówienia), posiadaniem wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu konkretnych prac, posiadaniem odpowiednich maszyn i urządzeń oraz zdolności ekonomicznej i finansowej. Należy pamiętać, że złożenie oferty możliwe jest wówczas, jeśli spełniamy wszystkie warunki wymienione w tej części ogłoszenia. W przeciwnym razie nasza oferta z pewnością zostanie wykluczona z dalszych etapów postępowania przetargowego. Warto wiedzieć, że w trzeciej sekcji znajdziemy także informacje dotyczące niezbędnych dokumentów, jakie należy przedłożyć organizatorowi przetargu. Tego rodzaju dokumenty możemy podzielić na dwie podstawowe grupy. Pierwsza z nich to dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu (zaliczamy do nich m.in. zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego, zaświadczenie o niekaralności itp.), natomiast druga to dokumenty, które potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Czwarta sekcja ogłoszeń przetargowych obejmuje różnego rodzaju informacje dotyczące procedury przetargowej. Zaliczymy do nich m.in. określenie trybu udzielania zamówienia (czy są to przetargi ograniczone, nieograniczone czy może negocjacje z ogłoszeniem itp.), dokładnie kryteria oceny ofert (oprócz najniższej ceny mogą zostać wskazane również inne kryteria), oraz zapisy dotyczące możliwości zmiany treści umowy w czasie jej wykonywania. Z tej części ogłoszenia dowiemy się także ile wynosi okres związania ofertą oraz jaki jest termin na jej złożenie. Warto wiedzieć, że okres związania ofertą liczony jest od momentu upłynięcia terminu na złożenie oferty. Od tej chwili nie jest możliwe wycofanie oferty i w sytuacji, kiedy wyniki przetargów będą dla nas korzystne, wówczas będziemy musieli podpisać umowę i wywiązać się ze wszystkich określonych w niej warunków.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s